GIA TĂNG SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM THI PMP® TẠI VIỆT NAM

Kể từ tháng 07 năm 2019, PMI® đã hợp tác với Pearson VUE để cung cấp các địa điểm dự thi trên toàn cầu (thay thế cho Prometric trước đây). Sự hợp tác này đã đem lại rất nhiều lợi ích cho các ứng viên.

Số lượng địa điểm thi gia tăng

Với mạng lưới hơn 5600 địa điểm trên toàn cầu, sự hợp tác giữa PMI® và Pearson VUE tạo thuận lợi cho việc lựa chọn địa điểm dự thi cho các ứng viên. Đồng thời, Pearson VUE hỗ trợ việc dự thi trực tuyến cho hai chứng chỉ PMI-ACP® và CAPM®. Các ứng viên hoàn toàn có thể dự thi tại nhà, trường học, công ty hoặc bất kỳ địa điểm nào thích hợp.

Nhiều lựa chọn hơn cho các ứng viên PMP® tại Việt Nam

Mặc dù PMI® chưa chấp thuận việc dự thi PMP® trực tuyến, những với số lượng địa điểm của Pearson VUE, các ứng viên có nhiều lựa chọn hơn so với trước đây.

Cụ thể, ứng viên PMP® tại Việt Nam truy cập vào trang web của Pearson VUE và tìm kiếm theo quốc gia hoặc thành phố.

Tìm kiếm theo quốc gia Việt Nam
Tìm kiếm theo thành phố Hà Nội
Tìm kiếm theo thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống sẽ cho danh sách địa điểm gần nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo địa điểm phù hợp với chứng chỉ bạn muốn dự thi, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trước khi tìm kiếm.

Xem thêm: Khoá học luyện thi PMP®